Schrijf een artikel door slechts 5 woorden in te geven. Gratis account beschikbaar (aanmelden met Google-account).Lees meer

NedBox is een website om Nederlands te oefenen. Dat kun je hier op een leuke manier doen, via tv-fragmenten en krantenartikels. Alles staat gerangschikt per thema. Je moet een gratis account aanmaken om de filmpjes en vragen te bekijken. NedBox is een samenwerking tussen verschillende organisaties, met de KU LeuvenLees meer

Het gebruik van de tool is eigenlijk heel simpel: klik op de artikelruimtes en er opent zich vanzelf een venster met daarin een tekstblokje waar je jouw tekst in kunt zetten. Je kunt jouw tekst direct erin tikken, maar je kunt er ook vanuit Word stukken tekst inplakken. Ook deLees meer

De plaatjes in die kiespad zijn allemaal een directe link naar een filmpje, liedje, spelletje, kleurplaat of knutselwerkje.Lees meer

Een doe-pad is geschikt voor kinderen van de kleuterschool en het eerste leerjaar.De plaatjes in dit doepad zijn allemaal ene directe link naar een filmpje, liedje, spelletje of kleurplaat.Lees meer

Een minipad is een kort en relatief eenvoudig webpad. Het is geschikt voor eind groep 4, groep 5 en begin groep 6. Een minipad heeft 4 multiple-choice opdrachten, behorende bij 2-4 Schooltv-fragmenten. Daarnaast zijn er nog 2 doe-opdrachten. Het meest eenvoudig is het werkblad al van tevoren uit te printenLees meer