Bewerkbare presentatie (Google of Microsoft) van een 10-tal dia’s. Op elke dia ken je de figuren naar de dia slepen om zo je eigen verhaal of tafereel te maken. In het tekstvak kan je dan een zin schrijven bij deze dia.
Zo maak je je eigen verhaal.
Dit bestand kan je downloaden als Powerpointbestand of je eigen kopie maken als Google-Presentatie.

MS Powerpoint
Google Presentaties